WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet w Siedlcach

Wydział Nauk Ścisłych zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Sebastiana Grzyba pt. „Synteza wybranych połączeń hybrydowych porfiryny”.
Promotor: Prof. dr hab. Stanisław Ostrowski
Recenzenci: Prof. dr hab. Stanisław Wołowiec, Prof. dr hab. Andrzej Rykowski
Obrona odbędzie się w auli (sala 27, gmach WNŚ) w poniedziałek 28 stycznia br. o godz. 13:00.
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą informuje o możliwości odbycia płatnych praktyk studenckich w ramach programu LLP/Erasmus. Nasza uczelnia dysponuje 10 miejscami na 3-miesięczne praktyki w roku akademickim 2012/2013, które będą realizowane w okresie od 1.07.2013 r. do 30.09.2013 r.
Centrum Nauki Kopernik serdecznie zaprasza do włączenia się w drugą polską edycję konkursu FameLab, skierowanego do badaczy związanych z naukami ścisłymi, przyrodniczymi, medycznymi, rolniczymi lub technicznymi. Wszyscy mają za zadanie, by w sposób jak najbardziej atrakcyjny i zrozumiały opowiedzieć jury i publiczności o swojej pracy naukowej. Liczy się poprawność pod względem naukowym, umiejętność jasnego wytłumaczenia skomplikowanych naukowych zagadnień oraz charyzma. Każdy uczestnik i uczestniczka ma jedynie 3 minuty, by zaprezentować wybrane zagadnienie. W wystąpieniu może użyć dowolnych rekwizytów, o ile jest w stanie wnieść je na scenę i obsłużyć bez pomocy innych osób. Regulamin konkursu wyklucza jednak użycie pomocy multimedialnych. Zdobywca lub zdobywczyni pierwszego miejsca weźmie udział w międzynarodowym finale konkursu, odbywającym się w Cheltenham w Wielkiej Brytanii, będącym częścią Cheltenham Science Festival. Otrzyma także nagrodę pieniężną (30 000 PLN na cele naukowe i 5 000 PLN na dowolne wydatki).
Klub Stypendystów Zagranicznych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej po raz drugi ogłasza konkurs o nagrodę im. Artura Rojszczaka, naszego tragicznie zmarłego Kolegi, znakomitego filozofa, jednego z założycieli i głównych animatorów Klubu. Nagroda im. Artura Rojszczaka jest indywidualną nagrodą pieniężną (5000 zł netto) przyznawaną młodym doktorom, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich dwóch lat.
6 października 2012 roku odbyło się w Brukseli kolejne posiedzenie Rady Stowarzyszenia Uniwersytetów Europejskich (European University Association – EUA). W czasie tego spotkania zarząd EUA oraz przewodniczący narodowych konferencji rektorów, w tym naszej – Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, postanowili wystąpić z apelem do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Szefów rządów państw UE o utrzymanie planowanego, zwiększonego, budżetu przyszłego programu ramowego Horyzont 2020 oraz skonsolidowanego nowego programu – Erasmus dla Wszystkich (http://www.eua.be).