WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

Baon w kształcie żyrafy nad uczestnikami konkursu matematycznego

VII Siedlecki Konkurs Matematyczny „Żyrafka” odbył się 8 maja 2024 r. na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w Instytucie Matematyki.
W tegorocznej edycji udział wzięło 96 dzieci z 38 przedszkoli. Dzieci przyjechały do nas głównie z Siedlec, ale byli także reprezentanci z Komorowa, Ługi Wielkie, Piaseczna, Koszewnicy, Międzyrzeca Podlaskiego oraz z Cegłowa. W ramach konkursu 6 i 5 latki rozwiązywały zadania o różnym stopniu trudności. Wsparciem dla dzieci byli nasi wspaniali studenci oraz studentki z naszego Uniwersytetu.
Zmagania matematyków z Siedlec i okolic patronatem honorowym objęli:

 • JM Rektor Uniwersytetu w Siedlcach prof. dr hab. Mirosław Minkina,
 • Polskie Towarzystwo Matematyczne,
 • Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki,
 • Starosta Powiatu Siedleckiego -Karol Tchórzewski,
 • Prezydent Miasta Siedlce - Tomasz Hapunowicz.

Komitet Organizacyjny Konkursu:

 • dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, prof. uczelni - Instytut Pedagogiki, - przewodnicząca,
 • dr Marek Siłuszyk - Instytut Matematyki, - z-ca przewodniczącego,
 • dr hab. Agnieszka Gil-Świderska prof. uczelni - Instytut Matematyki,
 • dr hab. Renata Modzelewska-Łagodzin, prof. uczelni, Instytut Matematyki,
 • dr Agnieszka Siłuszyk - Instytut Matematyki.
 • dr Agata Fijałkowska-Mroczek - Instytut Pedagogiki.

17 maja 2024 r. odbyło się spotkanie podsumowujące, na które przybyli Pani Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Malina Kaszuba, prof. uczelni, Pan Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych dr hab. Cezary Sempruch, prof. uczelni, Dyrektor Instytutu Informatyki dr Artur Niewiadomski, Dyrektor Instytutu Matematyki dr hab. Agnieszka Gil-Świderska, prof. uczelni, Pani Alina Przychoda Prezes Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki, Pani Beata Like Zastępca naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Siedlce oraz Rzecznik prasowy UwS - dr Beata Gałek.

Olbrzymi wkład w organizację wydarzenia spoczywał również na studentkach i studentach z Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Informatyki, Matematyki i IPT. Zaangażowane były koła naukowe:

 • Koło naukowe studentów matematyki „GRAF”,
 • Koło naukowe studentów informatyki "GENBIT",
 • Koło naukowe pedagogów kreatywnych im. Hanny Gumpricht,
 • Studenckie koło naukowe studentów wychowania przedszkolnego.

Bez wspaniałych naszych studentek i studentów po prostu, nie udałoby się zorganizować tego konkursu.

Mecenasi tegorocznego konkursu:

 • Marlab IT,
 • ITL SYSTEM - Mobilne Planetarium SKY – nagroda główna,
 • Akademia Sorobanu,
 • Cukiernia Pszczółka,
 • Kangurek,
 • GoDan,
 • nove KINO Siedlce,
 • Marker,
 • Agencja Rozwoju Miasta,
 • Redis,
 • MKL BAU,
 • Medica,
 • PSS Społem,
 • Kulinarne Poddasze,
 • Centrum Kultury i Sztuki,
 • Serenada.

Komisja konkursowa przyznała:

 • miejsce I - Tomasz Śliwiński - Niepubliczne Przedszkole ,,Słoneczna Dolina",
 • miejsce II – Joanna Ruszniak - Przedszkole Muzyczne Nutka,
 • miejsce III – Julian Kwiatkowski - Miejskie Przedszkole nr 4 w Siedlcach.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych informuje że:

 • 22 maja 2024 roku (środa) o godz. 10 00 w sali 3, ul. 3-go Maja 54, odbędą się wybory członków Senatu spośród nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesorowie i profesorowie uczelni (1 mandat)
 • 22 maja 2024 roku (środa) o godz. 12 00 w sali 3, ul. 3-go Maja 54, odbędą się wybory członków Senatu spośród nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych zatrudnionych na stanowiskach profesorów i profesorów uczelni (3 mandaty)

Łąka w świetle promieni porannego słońca w oddali mgła

Akademicka Galeria Fotografii serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy fotografii Katarzyny Mroczyńskiej zatytułowanej "W świetle poranka", który odbędzie się 22 maja 2024r. o godz. 18:00 w AGF (gmach Instytutu Informatyki przy ul. Sienkiewicza 51). Samą wystawę można będzie oglądać codziennie w terminie od 22 maja do 30 czerwca 2024r. w godz. 8:00 - 19:00. Wstęp wolny.

W świetle poranka. Świt nad dziką rzeką, jaką jest Biebrza, to za każdym razem niesamowity spektakl. Bez względu na porę roku potrafi zaskoczyć paletą barw lub odgłosami natury. W tych wczesnych godzinach, na początku dnia, gdy otaczający nas świat dopiero powoli budzi się do życia, mamy jakże rzadką we współczesnym świecie okazję, żeby na chwilę się zatrzymać, i pobyć z przyrodą i samym sobą.

Katarzyna Mroczyńska. Fotografia towarzyszyła mi od dawna, ale aktywnie zaczęłam się nią zajmować się dopiero kilka lat temu. Chętnie wyruszam na plenery w bliższej i dalszej okolicy, żeby obserwować i zamykać w kadrze krajobrazy, przyrodę, architekturę i ludzkie postacie. Moje zdjęcie prezentowane były m.in. na wystawach zbiorowych siedleckiej Grupy Twórczej Fotogram i na festiwalach fotografii przyrodniczej Zbliżenia – Niezwykłe Spotkania Fotograficzne.

Jak pisała Susan Sontag „Nikt jeszcze nie odkrył brzydoty dzięki fotografii. Wielu natomiast odkryło dzięki niej piękno” (Sontag Susan, 2023. O fotografii. Kraków: Karakter). I to piękno staram się na swoich zdjęciach pokazywać.

Komunikat Nr 2/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu w Siedlcach z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie zgłaszania kandydatów do Senatu Uniwersytetu w Siedlcach na kadencję 2024-2028.

Uczelniana Komisja Wyborcza Uniwersytetu w Siedlcach informuje, co następuje:

 1. Zgodnie z zatwierdzonym przez Senat Uniwersytetu w Siedlcach (dalej jako „Senat") w dniu 31 stycznia 2024 roku kalendarzem czynności wyborczych, wybory do Senatu na kadencję 2024-2028 odbędą się w dniu 22 maja 2024 r.
 2. Wybory przeprowadzają właściwe Wydziałowe Komisje Wyborcze, Uczelniana Komisja Wyborcza oraz właściwe organy samorządu studentów i doktorantów.
 3. Członków Senatu wybiera ze swojego grona oddzielnie każda z grup wspólnoty Uniwersytetu, zgodnie z ustalonym przez UKW podziałem mandatów.
 4. Kandydata na członka Senatu może zgłosić każdy członek danej grupy wspólnoty Uniwersytetu, posiadający czynne prawo wyborcze.
 5. W celu usprawnienia procesu wyborów, kandydaci do Senatu mogą być zgłaszani w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia kandydata, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
 6. Do formularza zgłoszenia kandydata należy dołączyć podpisaną zgodę kandydata wraz z oświadczeniem o spełnieniu przez niego wymagań do pełnienia funkcji członka Senatu.
 7. Wypełnione i podpisane dokumenty, o których mowa w ust. 5 i 6, należy dostarczyć najpóźniej do dnia 20 maja 2024 r., do godziny 15:00, przewodniczącym właściwych Wydziałowych Komisji Wyborczych, a w przypadku wyborów organizowanych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą — do Sekcji Organizacyjno-Prawnej (Pałac Ogińskich, pok. 9 i 10).
 8. Kandydaci niezgłoszeni w sposób i w terminie, o którym mowa w ust. 7, mogą być zgłoszeni w trakcie zebrania wyborczego do momentu zamknięcia przez przewodniczącego listy kandydatów, z wykorzystaniem druku zgłoszenia oraz zgody i oświadczenia kandydata, o których mowa w ust. 5 i 6.

Przewodnicząca UKW UwS dr Marlena Drygiel-Bielińska

Komunikat Nr 2/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu w Siedlcach z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie zgłaszania kandydatów do Senatu Uniwersytetu w Siedlcach na kadencję 2024-2028 (dokument PDF).

Załącznik do komunikatu UKW Nr 2/2024: Zgłoszenie kandydata na członka Senatu UwS na kadencję 2024-2028 oraz Zgoda kandydata i oświadczenie o spełnianiu wymagań do pełnienia funkcji członka Senatu (dokument DOCX).

 


box facebook

Kontakt

Dłonie uzytkownika na działającym tablecie

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. 3 Maja 54 
08-110 Siedlce
 
 

Władze Wydziału

Administracja Wydziału

Na Wydziale Nauk Nauk Ścisłych i Przyrodniczych funkcjonują cztery Instytuty:

 1. Instytut Informatyki
 2. Instytut Matematyki
 3. Instytut Nauk Chemicznych
 4. Instytut Nauk Biologicznych

Informacja o WNSP w języku łatwym do czytania (ETR)

Logo ETR. Głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK

Studiuj z nami!

Kobieta z uśmiechem podała dłoń innej osobie

Dlaczego warto studiować na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych?

 • Oferujemy szeroki wachlarz kierunków i specjalności dostosowany do potrzeb rynku pracy.
 • Posiadany wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.
 • Posiadamy wyspecjalizowaną baza dydaktyczną: laboratoria, pracownie, sale wykładowe.
 • Oferujemy wyjazdy na studia i praktyki za granicą (ERASMUS+).
 • Oferujemy rozwój zainteresowań w kołach naukowych.
 • U nas uzyskasz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, a także dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych.