WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet w Siedlcach

Firma Eurobusiness-Haller, ogłasza siódmą edycję corocznego konkursu na rozwiązanie innowacyjne opracowane przez młodych wynalazców. Konkurs jest non-profit.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 25 roku życia.

Nagrodą Główną konkursu jest prezentacja zwycięskiego wynalazku w Brukseli listopadzie 2013r. na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „ BRUSSELS INNOVA” oraz w Warszawie w lutym 2014 roku na Giełdzie Wynalazków Nagrodzonych w 2013 r. na Międzynarodowych Targach Wynalazczości.
Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych dr hab. Wiesława Barszczewska, profesor nadzwyczajny ogłasza

KONKURS

na granty naukowe (badawcze) dla młodych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Nauk Ścisłych.

Wnioski według załączonego wzoru, wraz z załącznikami można składać do dnia 30 maja 2013 r. w Dziekanacie WNŚ
Decyzję o przyznaniu środków finansowych ogłosi Wydziałowa Komisja ds. Nauki do dnia 10 czerwca 2013 r.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia oraz z Regulaminem Konkursu.

P1050144_resize
Po raz ... kolejny, n-ty, co prawda liczba n nie dąży do nieskończoności ale staje się już 2 cyfrową liczbą zapisaną w systemie dziesiętnym, gościliśmy w naszym Instytucie Matematyki i Fizyki następne dwie klasy. Młodzież z Gimnazjum z Paprotni, a dokładniej klasy Ia i Ib.
Nasza absolwentka Matematyki Pani mgr Agnieszka Korniluk razem ze swoimi klasami uczestniczyła w pokazach z Fizyki w ramach Oferty Edukacyjnej WNŚ dla Szkół (oferta dostępna na naszej stronie www).
X_igk2013_04_resize
W dniach 5-7 kwietnia 2013 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych. Była to X jubileuszowa edycja. Miłośnicy gier rok rocznie przyjeżdżają do Siedlec na imprezę organizowaną przez Koło Naukowe Informatyków „Genbit”. Konferencję otworzył komitet sterujący IGK 2013 w składzie: Rafał Muszyński, Joanna Dańko, Magdalena Maciąg. Uczestnicy zostali przywitani przez Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych prof. nzw. dr hab. Wiesławę Barszczewską, Prodziekana ds. promocji i rozwoju dr Mirosława Szabana, Prodziekan ds. studenckich dr Agnieszkę Gil-Świderską oraz zastępcę Dyrektora Instytutu Informatyki dr Mirosława Barańskiego.
Wakacyjne Warsztaty Wielodyscyplinarne to coroczna impreza organizowana przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego i innych uczelni, pod patronatem Koła Pasjonatów Matematyki UW, Koła Naukowego Informatyków UW i Studenckiego Koła Fizyki UW, skierowana do młodych pasjonatów matematyki, informatyki, fizyki i astronomii. 9. edycja Warsztatów odbędzie się w dniach 12-22 sierpnia 2013 r. w Węgorzewie.