WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet w Siedlcach

28 Lutego 2013 o godzinie 13:00, w auli nr 3 Instytutu Informatyki Wydziału Nauk Ścisłych, Pani profesor Nellija Bogdanova (Uniwrsytet w Daugavpils - Łotwa) wygłosiła gościnny wykład w języku angielskim, nt.: "Paradygmaty interfejsów konsumenckich". W wykładzie wzięli udział pracownicy i studenci Wydziału Nauk Ścisłych w szczególności studenci i pracownicy Instytutu Informatyki. Panią profesor przywitała i wykład zapowiedziała Pani Prodziekan WNŚ ds. Studenckich dr A. Gil-Świderska.
W pierwrszej części wystąpienia zaprezentowany został Uniwersytet w Daugavpils a następnie omówiona została tematyka badań Pani profesor Bogdanowej obejmująca zagadnienia związane z interfejsami konsumenckimi. Audytorium z zainteresowaniem wysłuchało wykładu, po którym prelegentka odpowiedziała na pytania słuchaczy.