WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet w Siedlcach

UWAGA!
STUDENCI, KTÓRZY OTRZYMUJĄ STYPENDIUM REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 PROSZENI SĄ O PILNE ZGŁOSZENIE SIĘ DO DZIEKANATU WNŚ W CELU ODEBRANIA DECYZJI.

 

Szanowni Państwo!

z przyjemnością informujemy, że 9. Kongres Societas Humboldtiana Polonorum organizowany przez Oddział Poznański pod tytułem

BEZPIECZNY ŚWIAT
ZROZUMIENIE • ZAUFANIE • ODPOWIEDZIALNOŚĆ
***
EINE SICHERE WELT
VERSTEHEN • VERTRAUEN • VERANTWORTEN
***
A SECURE WORLD
UNDERSTANDING • TRUST • RESPONSIBILITY

odbędzie się w Poznaniu w dniach 4-7 lipca 2013 r. w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2. Kongres poświęcony będzie szeroko rozumianemu bezpieczeństwu, które stało się w ostatnich latach w skali całego świata bardzo ważne i aktualne. Tematykę tę przedstawią w różnym ujęciu wybitni prelegenci ze świata nauki. Tradycyjnie, obok referatów plenarnych i sesji, odbędzie się także Sesja Młodych Badaczy.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Więcej informacji w pliku: KONGRES SHP BEZPIECZNY ŚWIAT

Fabrykowanie i fałszowanie wyników badań oraz plagiatowanie rażąco naruszają podstawowe zasady uprawiania nauki - to jedno z głównych przesłań Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego, który w grudniu uchwaliło
Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk.
Pełny artykuł znajduje się w aktualnościach MNiSW, warto również zapoznać się z Kodeksem Etyki Pracownika Naukowego.
XVIII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu organizuje  w dniach 16-17 maja 2013 roku XVIII Międzynarodową Konferencję Studenckich Kół Naukowych (XXX Sejmik SKN).

„Obywatele Nauki” to apolityczny ruch społeczny, który powstał w środowisku pracowników naukowych, reprezentujących różnorodne dyscypliny i ośrodki badawcze. Stowarzyszenie ma na celu wywołanie szerokiej debaty publicznej nad stanem i przyszłością polskiej nauki oraz wspieranie koniecznych zmian, służących podniesieniu jej jakości.

Publikujemy list Obywateli Nauki w tej sprawie.