WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet w Siedlcach

dr hab. Cezary Sempruch, profesor uczelni Dziekan WNSP Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
dr hab. Cezary Sempruch, profesor uczelni - dziekan


Instytut Matematyki
dr hab. Agnieszka Gil - Świderska, profesor uczelni - dyrektor Instytutu Matematyki


Instytut Informatyki
dr Artur Niewiadomski - dyrektor Instytutu Informatyki


Instytut Nauk Chemicznych
dr hab. Janina Kopyra - profesor uczelni - dyrektor Instytutu Nauk Chemicznych


Instytut Nauk Biologicznych
dr hab. Marzena Stańska, profesor uczelni - dyrekto Instytutu Nauk Biologicznych