WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet w Siedlcach

Szanowni Studenci!

W ramach Ośrodka Języka Polskiego i Kultury Polskiej we współpracy z Uczelnianym Ośrodkiem Kultury prowadzone będę na uczelni konwersacje z native speaker'em - studentem z Indiana University Thorinem Danielson'em.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 22.11.2022 (wtorek) o godz. 19.00 w Domu Studenta 1 sala 2.

Zainteresowani studenci proszeni są o wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W zgłoszeniu podaj: imię i nazwisko studenta/ki, kierunek studiów i rok studiów.

Termin wysyłania zgłoszeń do 18.11.2022 do godz. 14:00.

Barbara Kot

dr hab. Barbara Kot, prof. uczelni z Instytutu Nauk Biologicznych na liście najczęściej cytowanych ludzi nauki na świecie.

Wydawnictwo Elsevier publikuje corocznie listę najlepszych naukowców na świecie pod względem cytowalności ich publikacji w literaturze naukowej. Przygotowywane są dwa zestawienia. Pierwsze z nich obejmuje publikacje danego naukowca w trakcie całej jego kariery zawodowej, drugie natomiast dotyczy tylko prac opublikowanych w 2021 roku.

Wśród najbardziej wpływowych naukowców na świecie pod względem cytowań w roku 2021 znalazła się Pani dr hab. Barbara Kot, prof. uczelni.

Lista rankingowa uwzględnia 2% najlepszych naukowców, których dorobek naukowy uzyskał największy współczynnik cytowalności, mierzony za pomocą opracowanego algorytmu, który opierał się na takich kryteriach, jak: Indeks Hirscha, Impact Factor, liczba cytowań, miejsce na liście autorów.

Janina Kopyra z nagrodą w rękach

Pani dr hab. Janina Kopyra, prof. uczelni – dyrektor Instytutu Nauk Chemicznych została wyróżniona nagrodą zespołową II stopnia, przyznawaną w dziedzinie chemii radiacyjnej i fotochemii przez Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie. Doceniono cykl trzech prac naukowych nt. „Reakcji indukowanych przez elektrony o niskich energiach”.

Nagrodę wręczono na XIX  Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie 24 września 2022 r. w  Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

Jest to już trzecie wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych dla pani dr hab. Janiny Kopyry.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na ścieżce naukowej i w życiu osobistym.

Osoba czytająca książkę w alfabecie Braila a obok klawiatura komputerowa. W rogu logo EuroMath

W wyniku porozumienia zawartego pomiędzy UPH oraz Instytutem Badawczym Narodowej Akademickiej Sieci Komputerowej wznawiamy działanie innowacyjnej platformy do nauczania matematyki uczniów niewidomych i słabowidzących. System EuroMath powstał w ramach europejskiego projektu koordynowanego przez NASK-PIB, przy współpracy z Dublin City University (Irlandia) i Koninklijke (Royal) VISIO (Holandia). Autorami wielu modułów systemu są pracownicy Instytutu Informatyki UPH: dr Dariusz Mikułowski, dr Andrzej Salamończyk, dr Grzegorz Terlikowski i dr Marek Pilski.

dr hab. Agnieszka Gil-Świderska na auli otwiera workshop

W dniu 10 czerwca w Instytucie Matematyki odbył się WorkShop: Analiza danych okiem praktyka, Data Mining. W wydarzeniu uczestniczyli Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych dr hab. Cezary Sempruch, prof. UPH, Dyrektor Instytutu Informatyki - dr Artur Niewiadomski, Dyrektor Instytutu Matematyki - dr hab. Agnieszka Gil-Świderska, prof. UPH, oraz zastępca Dyrektora Instytutu Matematyki - dr Dorota Kozak-Superson, przybyło też wielu nauczycieli akademickich z WNSP. Zainteresowanymi odbiorcami poza studentami Matematyki i Informatyki naszego Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych byli uczniowie z trzech siedleckich liceów tj.

  • I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa,
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Św. Królowej Jadwigi,
  • IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego.