WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet w Siedlcach

XVIII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu organizuje  w dniach 16-17 maja 2013 roku XVIII Międzynarodową Konferencję Studenckich Kół Naukowych (XXX Sejmik SKN).
Obrady będą odbywać się w następujących sekcjach (postery lub referaty - maksymalnie 10 minut):
 1. agrotechnicznej
 2. ekonomicznej
 3. ekologii i ochrony środowiska
 4. biologii
 5. hodowli zwierząt
 6. biotechnologii
 7. technologii żywności i żywienia człowieka
 8. architektury i kształtowania krajobrazu
 9. hydrologiczno-melioracyjnej
 10. techniczno-geodezyjnej
 11. budownictwa
 12. medycyny weterynaryjnej (wyłącznie referatu):
 • podsekcja kliniczna
 • podsekcja nauk podstawowych
 • podsekcja popularno naukowa

Zgłoszenia (maksymalnie 2 w każdej sekcji lub kole) i streszczenia prac wg załączonego wzoru (nieprzekraczające 1 strony maszynopisu - napisane w edytorze tekstów Microsoft Word; czcionka Times New Roman CE, styl czcionki - normalny, rozmiar - 12, marginesy - 2,5cm każdy - dolny/górny/lewy/prawy, tytuł streszczenia w języku polskim i angielskim - pogrubiony) należy przesyłać pocztą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2013 r.

Prace odbiegające od podanego wzoru, bądź nadesłane po terminie nie będą wydrukowane w materiałach konferencji. W zgłoszeniu (załącznik nr 1) należy podać forme prezentacji prac. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formy prezentacji pracy i sekcji. Faktury będą wystawiane i przesyłane na adres podany w załączniku numer 2. Opłata konferencyjna wynosi 220zł i obejmuje materiały konferencyjne, obiad w dniu konferencji, 1 nocleg, imprezę integracyjną. Opłata powinna być wniesiona do dnia 31.03.2013 r. na konto:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
50-375 Wrocław, ul. Norwida 25/27
PKO BP S.A. Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045
z dopiskiem: XVIII Konferencja SKN (502 MPK 16-10)

 

W przypadku rezygnacji wpłata nie podlega zwrotowi.

Uczestnikom konferencji uczelnia zapewnia zakwaterowanie:
dla studentów w pokojach gościnnych w DS. – 30 zł + 8% VAT (cena poza noclegiem, który jest w opłacie konferencyjnej)
la opiekunów w pokojach gościnnych w DS „RAJ” (ceny poza noclegiem, który jest w opłacie konferencyjnej):
pokój 1-osobowy –  100 zł + 8% VAT
pokój 2-osobowy – 1 miejsce w pokoju 55 zł + 8% VAT.


W dniu 17 maja 2013 r. przewidziana jest wycieczka dla gości krajowych i zagranicznych.
Koszt wycieczki – 70 zł  (można wpłacić łącznie z opłatą konferencyjną).

Wykaz kuratorów SKN odpowiedzialnych za konferencję w poszczególnych sekcjach:
biologii, hodowli zwierząt –  dr hab. inż. Paweł Gajewczyk, prof. nadzw.
tel. 71 32-05-820, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

medycyny weterynaryjnej –  lek. wet. Katarzyna Michlik,
tel. 71 32-05-406, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

architektury i kształtowania krajobrazu, hydrologiczno-melioracyjnej, techniczno-geodezyjnej, budownictwa – prof. dr hab. Jan Kempiński,
tel. 71 32-05-503, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

agrotechnicznej, ekonomicznej, ekologii i ochrony środowiska –  dr inż. Janina Zawieja,
tel. 71 32-01-677, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

biotechnologii, technologii żywności i żywienia człowieka – dr inż. Agnieszka Nawirska-Olszańska,
tel. 71 32-07-706, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załaczniki: