Факультет точных и естественных наук

Естественно-Гуманитарный Университет в г. Седльце

stefan kwiatkowski6 kwietnia 2016 r. w Instytucie Chemii pracownicy i studenci mieli okazję wysłuchać wykładu, który wygłosił Prof. Stefan Kwiatkowski, pracujący w University of Kentucky, Lexington, USA. Wykład dotyczył chemii medycznej ("Synteza związków  organicznych o przewidywanej aktywności  biologicznej") i wzbudził duże zainteresowanie. Znalazło to odzwierciedlenie w ożywionej dyskusji po prezentacji. Prof. Kwiatkowski, oprócz wielu publikacji, ma w dorobku ponad 40 patentów, z których 7 zostało wdrożonych. Swoją karierę rozpoczynał na Politechnice Warszawskiej (aż do uzyskania stopnia doktora habilitowanego). W USA większość czasu spędził w firmach chemicznych, gdzie kierował zespołami badawczymi (najdłużej w PTRL). Wcześniej pracował w laboratoriach tak znanych chemików jak Dieter Seebach w Zurichu i David Watt w Lexington, który otrzymał doktorat na Uniwersytecie Harvarda w zespole laureata Nagrody Nobla, Eliasa Jamesa Coreya. S. Kwatkowski jest bardzo dobrym znajomym profesora Ostrowskiego z Instytutu Chemii, który go zaprosił do Siedlec. Po południu Gość zwiedził Uniwersytet i miasto.
W dniach 4-8 kwietnia 2016 w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim odbyły się „Dni Zawodowca”. Był to czas poświęcony na przybliżenie kierunków technikum prowadzonych przez tą placówkę. Na zaproszenie organizatorów dr Karol Wnorowski przeprowadził wykład pt. „Ozon i dziura ozonowa”, w którym przybliżył słuchaczom (uczniom i pracownikom) problem ubytku atmosferycznego ozonu oraz przyczyny i skutki globalnego ocieplenia. Ponadto wykładowca poprowadził pokaz eksperymentów chemicznych dla uczniów klas o profilu chemicznym.

upkrakow 20160410 00W dniach 8-10 kwietnia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyło się XI Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych zorganizowane przez Koło Matematyków działające na tej Uczelni.
Na Sympozjum nie mogło oczywiście zabraknąć siedleckiego akcentu. Studentki z Koła Naukowego Studentów Matematyki GRAF reprezentowały godnie nasz Wydział, wygłaszając prelekcje:
  • Paulina Czubaj (matematyka II rok, informatyka I rok) - "Algorytmy genetyczne - historia, istota, zastosowanie"
  • Martyna Sieczkiewicz (matematyka I rok) - "Jak to się stało, że stała stała się stałą?"
  • Anna Zabłocka (matematyka I rok) - "O niektórych twierdzeniach teorii grafów"