Факультет точных и естественных наук

Естественно-Гуманитарный Университет в г. Седльце

W dnia 20 kwietnia br odbyło się II Seminarium Koła Naukowego Chemików "Spectrum". Mieliśmy zaszczyt wysłuchać prelekcji poprowadzonej przez mgr Marka Grzegorczyka pt. „Związki  kompleksowe Re(CO)3+ z multidentnymi ligandami jako prekursory  radiofarmaceutyków”. Tak jak podczas poprzedniego seminarium swoje prezentacje przedstawili również członkowie Koła: Ewelina Łukasiewicz, Maja Zdanowska oraz Jakub Prokurat. Nasze seminarium nie obyłoby się bez słuchaczy, których już teraz zapraszamy na kolejne seminarium.
W czwartek 14 kwietnia 2016r. w Instytucie Matematyki i Fizyki miał miejsce Międzynarodowy Mini-Workshop poświęcony kwestiom matematycznego modelowania zagadnień związanych ze zjawiskami zachodzącymi w heliosferze. Workshop został zorganizowany przez Zakład Fizyki i Analizy Numerycznej.
Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych dr hab. Wiesława Barszczewska, profesor nadzwyczajny ogłasza

KONKURS

na granty naukowe (badawcze)

dla młodych pracowników naukowo-dydaktycznych

Wydziału Nauk Ścisłych

Wnioski według załączonego wzoru, wraz z załącznikami można składać do dnia 16 maja  2016 r. w Dziekanacie WNŚ
Decyzję o przyznaniu środków finansowych ogłosi Wydziałowa Komisja ds. Nauki  do dnia 1 czerwca 2016 r.
 
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia oraz z Regulaminem Konkursu.