WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

Komunikat Nr 2/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu w Siedlcach z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie zgłaszania kandydatów do Senatu Uniwersytetu w Siedlcach na kadencję 2024-2028.

Uczelniana Komisja Wyborcza Uniwersytetu w Siedlcach informuje, co następuje:

 1. Zgodnie z zatwierdzonym przez Senat Uniwersytetu w Siedlcach (dalej jako „Senat") w dniu 31 stycznia 2024 roku kalendarzem czynności wyborczych, wybory do Senatu na kadencję 2024-2028 odbędą się w dniu 22 maja 2024 r.
 2. Wybory przeprowadzają właściwe Wydziałowe Komisje Wyborcze, Uczelniana Komisja Wyborcza oraz właściwe organy samorządu studentów i doktorantów.
 3. Członków Senatu wybiera ze swojego grona oddzielnie każda z grup wspólnoty Uniwersytetu, zgodnie z ustalonym przez UKW podziałem mandatów.
 4. Kandydata na członka Senatu może zgłosić każdy członek danej grupy wspólnoty Uniwersytetu, posiadający czynne prawo wyborcze.
 5. W celu usprawnienia procesu wyborów, kandydaci do Senatu mogą być zgłaszani w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia kandydata, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
 6. Do formularza zgłoszenia kandydata należy dołączyć podpisaną zgodę kandydata wraz z oświadczeniem o spełnieniu przez niego wymagań do pełnienia funkcji członka Senatu.
 7. Wypełnione i podpisane dokumenty, o których mowa w ust. 5 i 6, należy dostarczyć najpóźniej do dnia 20 maja 2024 r., do godziny 15:00, przewodniczącym właściwych Wydziałowych Komisji Wyborczych, a w przypadku wyborów organizowanych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą — do Sekcji Organizacyjno-Prawnej (Pałac Ogińskich, pok. 9 i 10).
 8. Kandydaci niezgłoszeni w sposób i w terminie, o którym mowa w ust. 7, mogą być zgłoszeni w trakcie zebrania wyborczego do momentu zamknięcia przez przewodniczącego listy kandydatów, z wykorzystaniem druku zgłoszenia oraz zgody i oświadczenia kandydata, o których mowa w ust. 5 i 6.

Przewodnicząca UKW UwS dr Marlena Drygiel-Bielińska

Komunikat Nr 2/2024 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu w Siedlcach z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie zgłaszania kandydatów do Senatu Uniwersytetu w Siedlcach na kadencję 2024-2028 (dokument PDF).

Załącznik do komunikatu UKW Nr 2/2024: Zgłoszenie kandydata na członka Senatu UwS na kadencję 2024-2028 oraz Zgoda kandydata i oświadczenie o spełnianiu wymagań do pełnienia funkcji członka Senatu (dokument DOCX).

 

Finaliści X mistrzostw Polski w Sorobanie w dłoniach trzymają dyplomy i puchary

20 kwietnia 2024 odbył się w Siedlcach finał jubileuszowych X Mistrzostw Polski w Obliczeniach na Sorobanie. Zawody zostały zorganizowane przez Uniwersytet w Siedlcach oraz Akademia Sorobanu, również z Siedlec. W finale spotkało się 50 najlepszych rachmistrzów posługujących się sprawnie sorobanem czyli japońskim liczydłem.

Mistrzostwa swoim patronatem objęli: JM Rektor Uniwersytetu Siedlcach prof. dr hab. Mirosław Minkina; Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik; Soroban foundation of Japan; Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie; Stowarzyszenie Nauczycieli matematyki.

Swoją obecnością zaszczycili nas JM Rektor Uniwersytetu Siedlcach prof. dr hab. Mirosław Minkina, Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, dr hab. Cezary Sempruch prof. UwS, Dyrektor Instytutu Matematyki, dr hab. Agnieszka Gil-Świderska prof. UwS, oraz goście z Japonii: Kiyomi Numata - prezes Ishido-Shiki, największej japońskiej szkoły sorobanu, oraz Soroban foundation of Japan oraz Haruka Maeda nauczyciel szkoły Ishido-Shiki.

Uczestnicy szkolenia w auli wykładowej oglądają prelekcję na dużym ekranie

W dniu 26 marca 2024 odbyło się I z cyklu szkoleń przeznaczonych dla studentów Informatyki i nie tylko. Szkolenie zorganizował Instytut Informatyki, UwS przy współudziale Samsung R&D Institute Poland.

Prelegentami spotkania byli: Jakub Szumiata, Samsung R&D Institute Poland (SRPOL), który przedstawił ofertę praktyk i szkoleń w ramach prowadzonego przez Samsung projektu edukacyjnego: Technical education guides for prospective employees (TEGPE). Główny prelegent: Sebastian Łuczak, Samsung R&D Institute Poland (SRPOL), przeprowadził szkolenie pt.: Klasyczne błędy i ich wpływ na proces tworzenia aplikacji - błędy wobec ludzi, procesu, produktu, technologii.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem głównie studentów i pracowników Instytutu Informatyki.

Dziękujemy prelegentom za interesujący wykład oraz uczestnikom spotkania.

Wkrótce odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu szkoleń organizowanych przez: SAMSUNG R&D Institute Poland wspólnie z Instytutem Informatyki UWS.

Informacje pojawią się na stronie www i FB Instytutu Informatyki. Serdecznie zapraszamy.

wielkanoc kartka
Wszystkim pracownikom i studentom naszego wydziału

zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, wypełnionych refleksją i spokojem

życzy dr hab. Cezary Sempruch, profesor uczelni, Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.


box facebook

Kontakt

Dłonie uzytkownika na działającym tablecie

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. 3 Maja 54 
08-110 Siedlce
 
 

Władze Wydziału

Administracja Wydziału

Na Wydziale Nauk Nauk Ścisłych i Przyrodniczych funkcjonują cztery Instytuty:

 1. Instytut Informatyki
 2. Instytut Matematyki
 3. Instytut Nauk Chemicznych
 4. Instytut Nauk Biologicznych

Informacja o WNSP w języku łatwym do czytania (ETR)

Logo ETR. Głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK

Studiuj z nami!

Kobieta z uśmiechem podała dłoń innej osobie

Dlaczego warto studiować na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych?

 • Oferujemy szeroki wachlarz kierunków i specjalności dostosowany do potrzeb rynku pracy.
 • Posiadany wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.
 • Posiadamy wyspecjalizowaną baza dydaktyczną: laboratoria, pracownie, sale wykładowe.
 • Oferujemy wyjazdy na studia i praktyki za granicą (ERASMUS+).
 • Oferujemy rozwój zainteresowań w kołach naukowych.
 • U nas uzyskasz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, a także dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych.