WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

Motto:
„Najlepszym sposobem na przewidywanie przyszłości jest jej kreowanie”
Peter Drucker

Dyplom ukończenia studiów w kieszeni, rynku pracy przybywa – myślą absolwenci szkół wyższych. Zanim jednak nastąpi ślepy atak na pracodawców, warto zastanowić się nad sobą. Znajomość siebie – to połowa sukcesu. Na resztę składa się pomysł na karierę i dobrze przygotowane dokumenty aplikacyjne – twierdzą doradcy zawodu.  

Już po raz drugi uroczystość podsumowania kolejnej edycji konkursów przedmiotowych, organizowanych przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach dla uczniów gimnazjów: konkursu chemicznego „Z chemią w przyszłość” oraz konkursu fizycznego „Od energii do materii” odbyła się w Instytucie Chemii.

podsumowanie konkursów

Dnia 16 maja 2017r. w Instytucie Chemii przebywał z roboczą i koleżeńską wizytą dr inż. Osazuwa Osawaru. Nasz gość wygłosił interesujący wykład, pt. Otrzymywanie paliw ciekłych i związków organicznych w wyniku katalitycznego przerobu materiałów odpadowych, podczas którego przybliżył licznym zebranym zasadnicze kierunki badawcze, które realizuje jego macierzysta jednostka, czyli Zakład Proekologicznej Modernizacji Techologii Instytutu Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego w Warszawie.

Osazuwa Osuwaru
nagroda dr Piszcz
W VII edycji konkursu o nagrody im. prof. Lesława Szczerby dla wybitnego młodego naukowca oraz dla najlepszego studenta UPH, laureatami z WNŚ zostali: dr Paweł Piszcz, asystent z Zakładu Chemii Analitycznej Instytutu Chemii oraz Paulina Czubaj, studentka kierunków: Matematyka oraz Informatyka.

box facebook

Kontakt

Dłonie uzytkownika na działającym tablecie

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. 3 Maja 54 
08-110 Siedlce
 
 

Władze Wydziału

Administracja Wydziału

Na Wydziale Nauk Nauk Ścisłych i Przyrodniczych funkcjonują cztery Instytuty:

  1. Instytut Informatyki
  2. Instytut Matematyki
  3. Instytut Nauk Chemicznych
  4. Instytut Nauk Biologicznych

Informacja o WNSP w języku łatwym do czytania (ETR)

Logo ETR. Głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK

Studiuj z nami!

Kobieta z uśmiechem podała dłoń innej osobie

Dlaczego warto studiować na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych?

  • Oferujemy szeroki wachlarz kierunków i specjalności dostosowany do potrzeb rynku pracy.
  • Posiadany wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.
  • Posiadamy wyspecjalizowaną baza dydaktyczną: laboratoria, pracownie, sale wykładowe.
  • Oferujemy wyjazdy na studia i praktyki za granicą (ERASMUS+).
  • Oferujemy rozwój zainteresowań w kołach naukowych.
  • U nas uzyskasz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, a także dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych.