WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

Zgodnie z Komunikatem nr 1/2024 Przewodniczącego Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Siedlcach z dnia 22 lutego 2024 roku w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów oraz przeprowadzania głosowania dotyczącego wyboru doktorantów/doktorantek do Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028 informuję, że:

zebranie wyborcze w sprawie wyboru doktoranta/doktorantki (1 mandat) na członka Uczelnianego Kolegium Elektorów UwS na kadencję 2024-2028, odbędzie się w dniu 5 marca 2024 r. o godz. 15.00 w budynku Biblioteki Głównej UwS, przy ul. Jerzego Popiełuszki 9, w sali nr 217.

Przewodniczący
Rady Samorządu Doktorantów 
Uniwersytetu w Siedlcach
mgr inż. Łukasz Domański

Treść komunikatu nr 1/2024 Przewodniczącego Rady Samorządu Doktorantów oraz załączniki.

W dniu 20 lutego 2024 roku, o godz. 12.30, w sali 1.6, w budynku Uniwersytetu w Siedlcach przy ul. Żytniej 39, odbędą się wybory przedstawicieli doktorantów do Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Siedlcach.

W dniu 7 lutego 2024 roku (środa), o godz. 13.00, (w trybie zdalnym na platformie Google Meet) odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Doktorantów Uniwersytetu w Siedlcach.

Zadaniem zgromadzenia doktorantów będzie uchwalenie regulaminu określającego organizację i sposób działania samorządu oraz sposób powoływania przedstawicieli do organów uczelni oraz do kolegium elektorów.

Dziekan WNSP UwS w Siedlcach w otoczeniu pracowników wydziału składa życzenia świąteczne

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia a także zbliżającego się Nowego Roku chciałbym społeczności Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, czyli studentom, nauczycielom, pracownikom obsługi, życzyć wszelkiej pomyślności i wielu miłych chwil spędzonych w gronie rodziny a także wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. Wesołych świąt!

dr hab. Cezary Sempruch, profesor uczelni - dziekan


box facebook

Kontakt

Dłonie uzytkownika na działającym tablecie

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. 3 Maja 54 
08-110 Siedlce
 
 

Władze Wydziału

Administracja Wydziału

Na Wydziale Nauk Nauk Ścisłych i Przyrodniczych funkcjonują cztery Instytuty:

  1. Instytut Informatyki
  2. Instytut Matematyki
  3. Instytut Nauk Chemicznych
  4. Instytut Nauk Biologicznych

Informacja o WNSP w języku łatwym do czytania (ETR)

Logo ETR. Głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK

Studiuj z nami!

Kobieta z uśmiechem podała dłoń innej osobie

Dlaczego warto studiować na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych?

  • Oferujemy szeroki wachlarz kierunków i specjalności dostosowany do potrzeb rynku pracy.
  • Posiadany wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.
  • Posiadamy wyspecjalizowaną baza dydaktyczną: laboratoria, pracownie, sale wykładowe.
  • Oferujemy wyjazdy na studia i praktyki za granicą (ERASMUS+).
  • Oferujemy rozwój zainteresowań w kołach naukowych.
  • U nas uzyskasz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, a także dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych.